Znajdź zakwaterowanie i złóż niewiążące zapytanie

Prywatność i pliki cookie

Polityka prywatności

Osobą odpowiedzialną zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych za przetwarzanie danych osobowych na naszej stronie internetowej jest Internet Consulting GmbH w osobie przedstawiciela prawnego Alexandry Costalovara. Dane Internet Consulting GmbH można znaleźć w stopce redakcyjnej. Ilekroć niniejsza polityka prywatności odnosi się do "my", "nas", "nasz" lub podobnych, odnosi się to do Internet Consulting GmbH.

Ogólne

Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych (oświadczenie o ochronie danych w rozumieniu art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - podstawowe rozporządzenie o ochronie danych). Niniejsza polityka prywatności informuje użytkownika o celach przetwarzania jego danych osobowych, okresie przetwarzania, odpowiedniej podstawie prawnej, ewentualnych kategoriach odbiorców, prawach użytkownika wynikających z przepisów o ochronie danych (tzw. "prawach osoby, której dane dotyczą") oraz innych okolicznościach przetwarzania danych osobowych związanych z ochroną danych. Zasadniczo możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszych stronach, odbywa się to na zasadzie dobrowolności, w szczególności na podstawie ustawień przeglądarki lub dlatego, że jest to technicznie konieczne. W poniższych punktach szczegółowo opisano, jakie dane osobowe są przetwarzane.

Zamykanie konta

Po zamknięciu konta nadal potrzebujemy niektórych danych użytkownika w związku z obowiązkami prawnymi, takimi jak kwestie podatkowe i audyty. Ponadto istnieje uzasadniony interes w dalszym przetwarzaniu w odniesieniu do wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także zapewnienia bezpieczeństwa. Udostępnione informacje, takie jak posty na forum lub recenzje, mogą być publicznie widoczne nawet po zamknięciu konta. Jednak przypisanie tych informacji do użytkownika zostanie usunięte.

Dane do rezerwacji

Podczas wyszukiwania idealnego zakwaterowania nie możemy pomóc bez informacji. Aby to zrobić, potrzebujemy informacji, które podajesz lub o które jesteś proszony, takich jak imię i nazwisko oraz dane osób podróżujących z Tobą, adres e-mail i informacje dotyczące płatności. W przypadku rezerwacji możemy również poprosić o podanie miejsca zamieszkania, numeru telefonu, daty urodzenia i wszelkich preferencji. W przypadku informacji związanych ze zdrowiem prosimy o podanie ich telefonicznie.

Ujawnianie danych dotyczących rezerwacji

Przekazanie danych użytkownika ma na celu sfinalizowanie rezerwacji wybranego przez niego zakwaterowania i przesłanie informacji do odpowiedniego dostawcy. Tam, gdzie jest to konieczne do zrealizowania rezerwacji, dane użytkownika będą udostępniane osobom, które nam pomagają. Do takich odbiorców należą instytucje finansowe, firmy reklamowe, a nawet organy publiczne. Ich siedziby zawsze znajdują się na terenie EOG lub w bezpiecznych pod względem ochrony danych krajach trzecich. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych użytkowników.

Dane, które otrzymujemy od użytkownika na temat innych osób

Z reguły użytkownik dokonuje rezerwacji nie tylko dla siebie, ale także dla podróżujących z nim gości, których dane podaje podczas dokonywania rezerwacji. Ma to oczywiście miejsce również w przypadku dokonywania rezerwacji dla kogoś innego. W niektórych przypadkach użytkownik może korzystać z naszej platformy w celu udostępniania informacji innym osobom (np. w ramach programów polecających). Informacje na temat przetwarzania danych są tam podane osobno. Zwracamy uwagę, że obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że osoby, których dane osobowe nam przekazuje, wyraziły na to zgodę.

Podstawa prawna i okres przetwarzania danych na potrzeby rezerwacji

Podanie danych osobowych w kontekście rezerwacji jest konieczne, ponieważ w przeciwnym razie uzgodnione usługi nie będą mogły być świadczone. Podstawą prawną powyższego przetwarzania danych jest realizacja uzgodnionych usług, których stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub przetwarzanie w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. c DSGVO). Dane będą przetwarzane lub przechowywane do momentu, gdy powyższe cele przestaną mieć zastosowanie.

Dane gromadzone automatycznie

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, możemy automatycznie przetwarzać dane. Może to obejmować adres IP, datę i godzinę korzystania z witryny, typ sprzętu, oprogramowania lub przeglądarki, system operacyjny komputera, ustawienia języka oraz informacje o kliknięciach i wyświetlanych stronach. Jeśli użytkownik korzysta z naszej usługi za pomocą urządzenia mobilnego, możemy przetwarzać dodatkowe informacje: Typ urządzenia mobilnego i system operacyjny, ustawienia i funkcje specyficzne dla urządzenia, lokalizację geograficzną i inną aktywność systemu. Podstawą prawną tego przetwarzania jest realizacja uzgodnionych usług lub techniczna konieczność przetwarzania lub nasze uzasadnione interesy, a mianowicie identyfikowalność i optymalizacja naszych usług, przy czym interesy lub prawa podstawowe zainteresowanej strony nie są nadrzędne (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). W związku z ostatnią podstawą prawną osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprzeciwu w przypadku przeważającego interesu - szczegółowe informacje znajdują się poniżej na temat praw osób, których dane dotyczą. Dane będą przetwarzane lub przechowywane do momentu ustania wyżej wymienionych celów.

Podmioty przetwarzające, odbiorcy

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników z pomocą podmiotów przetwarzających, które pomagają nam w świadczeniu usług. Należą do nich: Host stron internetowych, usługa dostarczania biuletynu e-mail. Podmioty te są zobowiązane do ścisłej ochrony danych osobowych użytkownika i nie mogą przetwarzać jego danych osobowych w żadnym innym celu niż świadczenie naszych usług. Ponadto dane osobowe użytkownika są przekazywane wyłącznie dostawcom usług typowych dla gospodarki, takim jak banki (w przypadku przelewów bankowych do użytkownika), doradcy podatkowi (jeśli użytkownik jest objęty naszą księgowością), dostawcy usług spedycyjnych (w przypadku wysyłki do użytkownika) itp.

Kontaktowanie się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego / e-maila / faksu / poczty / telefonu

W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, faksu, poczty lub poczty elektronicznej, dane użytkownika będą przetwarzane w celu obsługi prośby o kontakt. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego - pola: Imię i nazwisko, adres, e-mail, inne pola formularza

Po wysłaniu formularza kontaktowego wprowadzone przez użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez inspektora ochrony danych w celu przetworzenia zapytania na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika poprzez wysłanie formularza. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podawania danych osobowych. Jedyną konsekwencją ich niepodania jest brak przesłania zapytania i niemożność jego przetworzenia. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez pisemne powiadomienie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Dalsze przetwarzanie danych z formularza kontaktowego

Dalsze przetwarzanie danych, które jest zgodne z pierwotnym celem przetwarzania, odbywa się na tej samej podstawie prawnej w celu marketingu bezpośredniego w formach niepodlegających zgodzie, takich jak adresowana wysyłka pocztowa reklam, do czasu wniesienia sprzeciwu. W takim przypadku dane zostaną przekazane dostawcy usług mailingowych. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej - szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej w części dotyczącej praw osób, których dane dotyczą. W przypadku wniesienia sprzeciwu dane osobowe użytkownika nie będą już przetwarzane do celów reklamy bezpośredniej.

Newsletter e-mail

Zaznaczając to pole wyboru, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu informowania go o bieżących wydarzeniach i ofertach za pośrednictwem biuletynu e-mail przez administratora ochrony danych do momentu odwołania. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podawania danych osobowych. Jedyną konsekwencją braku zgody jest nieotrzymywanie biuletynu e-mail. Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie poprzez pisemne powiadomienie lub kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji w biuletynie e-mail, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

Pliki cookie

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie sprawiają, że strony internetowe są bardziej przyjazne dla użytkownika i wydajniejsze dla użytkownika. Plik cookie to mały plik tekstowy służący do przechowywania informacji. Podczas odwiedzania witryny internetowej witryna może umieścić plik cookie na komputerze osoby odwiedzającej witrynę. Jeśli użytkownik ponownie odwiedzi witrynę później, witryna może odczytać dane z wcześniej zapisanego pliku cookie, a tym samym określić, na przykład, czy użytkownik odwiedził witrynę wcześniej i które obszary witryny były szczególnie zainteresowane. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie.

Zmiana ustawień plików cookie

Użytkownik może określić, w jaki sposób przeglądarka internetowa obsługuje pliki cookie, które pliki cookie są dozwolone lub odrzucane, w ustawieniach przeglądarki internetowej. To, gdzie dokładnie znajdują się te ustawienia, zależy od danej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać za pośrednictwem funkcji pomocy danej przeglądarki internetowej. Jeśli korzystanie z plików cookie jest ograniczone, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie.

Pliki cookie na naszej stronie internetowej

Nasza strona internetowa przetwarza następujące pliki cookie:

 • _ga, pochodzenie: Google. Plik cookie Google Analytics do rozróżniania różnych użytkowników. Ważny przez 2 lata.
 • _gat, pochodzenie: Google. Plik cookie Google Analytics ograniczający liczbę żądań. Ważny przez 1 minutę.
 • _gid, pochodzenie: Google. Plik cookie Google Analytics, który rejestruje unikalny identyfikator w celu generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. Ważny przez 24 godziny.
 • _gaexp, pochodzenie: Google. Używany przez Google Analytics do włączenia użytkownika do eksperymentu i przechowywania daty wygaśnięcia eksperymentu. Ważny przez 90 dni.
 • ARRAffinity, pochodzenie: platforma chmurowa Microsoft Windows Azure. Plik cookie używany do równoważenia obciążenia, aby umożliwić użytkownikowi łączenie się z tym samym serwerem w każdej sesji. Ważny do końca sesji.
 • __RequestVerificationToken, Pochodzenie: Południowym Tyrolu.com. Technical, -NET security cookie, który pomaga zapobiegać atakom typu cross-site request forgery. Ważny do końca sesji.
 • ASP.NET_SessionId, Pochodzenie: Microsoft. Plik cookie sesji platformy ogólnego przeznaczenia ze stron internetowych korzystających z technologii opartej na Microsoft .NET; zwykle używany do utrzymywania anonimowej sesji użytkownika z serwera. Ważny do końca sesji.
 • cookieconsent_status, pochodzenie: Silktide Ltd Cookie Consent by Insites. Plik cookie używany do przechowywania aktualnego statusu zgody na pliki cookie. Ważny przez 1 rok.
 • fs_uid, Origin: FullStory. Plik cookie używany do śledzenia korzystania z witryny. Ważny przez 1 rok.
 • _fbp, Pochodzenie: Facebook. Plik cookie używany przez Facebook do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Ważny przez 1 dzień.

Jeśli w witrynie znajdują się treści stron trzecich, np. w formie widżetów lub podobnych, mogą one wykorzystywać dodatkowe pliki cookie. W takim przypadku rodzaj i liczba plików cookie mogą się zmieniać w zależności od sesji, przeglądarki itp. i dlatego są poza naszą kontrolą. Aby uzyskać informacje na temat rodzaju i celu poszczególnych plików cookie, należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim dostawcą zewnętrznym. Korzystaniu z plików cookie stron trzecich można zazwyczaj zapobiec, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych świadczonej przez Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, na podstawie prawnej nadrzędnego uzasadnionego interesu (analiza korzystania ze strony internetowej). W tym celu zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych na zlecenie. Po wywołaniu naszej strony internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami Google za pośrednictwem oprogramowania, a dane są przesyłane na serwery Google. Google Analytics wykorzystuje również pliki cookie do przechowywania informacji o użytkowniku witryny i analizowania korzystania z witryny przez użytkowników witryny. Ta strona internetowa wykorzystuje funkcję "anonimizacji IP". Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a tym samym zanonimizowany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Według Google, Google będzie wykorzystywać zebrane dane w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Dezaktywacja Google Analytics

Zasadniczo można zapobiec gromadzeniu danych użytkownika na naszej stronie internetowej, ustawiając opcję "Nie śledź" w przeglądarce internetowej. Nasza witryna uwzględnia sygnał "Nie śledź", który przeglądarka wysyła do wszystkich witryn. Generalnie można zapobiec gromadzeniu danych użytkownika przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Możesz również zarządzać gromadzeniem danych użytkownika przez Google Analytics na tej stronie w komunikacie o plikach cookie i prywatności, który pojawia się przy pierwszym wejściu na stronę.

Dezaktywacja remarketingu / reklam Google

Ta strona internetowa korzysta z Google Remarketing, oprogramowania, które służy do prezentowania reklam opartych na zainteresowaniach użytkownikom naszych stron internetowych. Google Remarketing wykorzystuje w tym celu pliki cookie (patrz wyżej). Przetwarzanie danych w tym kontekście opiera się na art. 6 (1) lit. f DS-GVO. Użytkownik witryny może technicznie zablokować tę funkcję, dezaktywując JavaScript i pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące ustawień wymaganych w tym celu można znaleźć w opisach produktów lub instrukcjach różnych dostawców przeglądarek. Przetwarzanie danych przez Google może być również uniemożliwione przez użytkownika za pomocą dodatku do przeglądarki w celu dezaktywacji Google. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych Google Remarketing/Ads można znaleźć na stronie https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki można kliknąć poniższy link, aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Ads na tej stronie w przyszłości. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie rezygnacji na urządzeniu końcowym użytkownika. W przypadku usunięcia plików cookie należy ponownie kliknąć łącze: Dezaktywuj remarketing / reklamy Google.

Mapy Google

Ta strona internetowa korzysta z Google Maps firmy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, na podstawie prawnej nadrzędnego uzasadnionego interesu (wyświetlanie lokalizacji adresów i wskazówek dojazdu na interaktywnych mapach bezpośrednio na stronie internetowej). W tym celu zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych na zlecenie. Po wywołaniu naszej strony internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami Google za pośrednictwem oprogramowania, a dane są przesyłane na serwery Google. Mapy Google wykorzystują również pliki cookie do przechowywania informacji o użytkowniku witryny oraz do analizy korzystania z witryny przez użytkowników witryny. Według Google, Google będzie wykorzystywać zebrane dane w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób Mapy Google przetwarzają dane użytkowników, można znaleźć w Warunkach korzystania z Map Google: https: //www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps/, a także w ogólnej polityce prywatności Google:https://policies.google.com/privacy?hl=de oraz w polityce prywatności reklam Google:https://policies.google.com/technologies/ads.

Czcionki Google

Ta strona internetowa korzysta ze specjalnych czcionek dostarczanych przez Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, na podstawie prawnej nadrzędnego uzasadnionego interesu (optymalna prezentacja naszej strony internetowej). Korzystanie z czcionek Google Fonts umożliwia prezentację strony internetowej, której sobie życzymy - niezależnie od tego, jakie czcionki są dostępne lokalnie. Jeśli używane czcionki nie zostaną znalezione w przeglądarce podczas ich wywoływania, przeglądarka pobiera je bezpośrednio z serwera Google w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek. Poprzez połączenie z serwerami Google, dane są przekazywane do Google. Jest to adres IP użytkownika oraz informacja o tym, którą stronę wywołał na naszej witrynie. Google posiada certyfikat amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie danych "Privacy Shield", która ma na celu zapewnienie zgodności z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE. Więcej informacji na temat Google Fonts można znaleźć na stronie https://fonts.google.com/, a na temat polityki prywatności Google na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de.

Google reCAPTCHA

Ta strona internetowa korzysta z reCAPTCHA firmy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, na podstawie prawnej nadrzędnego uzasadnionego interesu (ochrona przed spamem, botami, obraźliwym automatycznym szpiegowaniem na stronie internetowej). Dzięki reCAPTCHA można rozróżnić, czy dane wprowadzane do formularzy dostępnych na stronie internetowej są wprowadzane przez osobę fizyczną, czy w sposób nieuprawniony przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkownika strony internetowej zaraz po jej wywołaniu. Do analizy, która przebiega całkowicie w tle, reCAPTCHA ocenia różne informacje, takie jak adres IP, czas spędzony na stronie lub ruchy myszy. W tym procesie adres IP i ewentualnie inne dane wymagane przez Google dla reCAPTCHA są przekazywane do Google. Google posiada certyfikat amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie danych "Privacy Shield", która ma na celu zapewnienie zgodności z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć pod adresem https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html - na temat polityki prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube

Ta strona internetowa wykorzystuje filmy z YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, spółki zależnej Google, na podstawie prawnej nadrzędnego uzasadnionego interesu (atrakcyjna prezentacja naszych ofert online poprzez integrację i prezentację treści wideo). Filmy mogą być wywoływane bezpośrednio na stronie internetowej i są zintegrowane w tak zwanym "trybie rozszerzonej ochrony danych". W ten sposób YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających witrynę i nie ładuje żadnych plików cookie, które rejestrują zachowanie użytkownika. Dopiero gdy użytkownik uruchomi film, YouTube otrzymuje informację, że wywołał odpowiednią stronę naszej witryny. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Google lub YouTube, jego zachowanie podczas surfowania może zostać bezpośrednio przypisane do jego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej. Uzyskane dane są przesyłane do USA i tam przechowywane. Google posiada certyfikat amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie danych "Privacy Shield", która ma na celu zapewnienie zgodności z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE. Więcej informacji można znaleźć w warunkach korzystania z YouTube pod adresem https://www.youtube.com/t/terms, polityce prywatności Google dotyczącej reklam pod adresem https://policies.google.com/technologies/ads oraz ogólnej polityce prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Inni dostawcy materiałów wideo

Ta strona internetowa zawiera również filmy wideo od innych dostawców. Informacje o ochronie danych i opcjach informacyjnych odpowiednich dostawców i kanałów wideo można znaleźć tutaj:

 • Vimeo: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York 10011, USA - Polityka prywatności: https: //vimeo.com/privacy

Piksel Facebooka

Ta strona internetowa korzysta z Facebook Pixel, usługi analizy internetowej świadczonej przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook") na podstawie prawnej nadrzędnego uzasadnionego interesu (analiza korzystania ze strony internetowej). W tym celu zawarliśmy z Facebookiem umowę na przetwarzanie danych na zlecenie. Dane są częściowo przekazywane do USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Tarczy Prywatności. Po wywołaniu naszej strony internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami Facebooka za pośrednictwem oprogramowania, a dane są przesyłane na serwery Facebooka, z których niektóre znajdują się w USA. Piksel Facebooka wykorzystuje również pliki cookie do przechowywania informacji o użytkowniku witryny i analizowania korzystania z witryny przez użytkowników witryny. Według Facebooka, Facebook będzie wykorzystywał zebrane dane do oceny korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Facebook może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Facebooka. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób Facebook przetwarza dane użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Dezaktywacja piksela Facebooka

Zasadniczo można zapobiec gromadzeniu danych użytkownika na naszej stronie internetowej, ustawiając opcję "Do Not Track" w przeglądarce internetowej. Nasza witryna uwzględnia sygnał "Do Not Track", który przeglądarka wysyła do wszystkich witryn. Możesz również zarządzać gromadzeniem danych użytkownika przez Facebook Pixel na tej stronie w komunikacie o plikach cookie i prywatności, który pojawia się przy pierwszym wejściu na stronę.

Mouseflow

Ta strona internetowa korzysta z Mouseflow, narzędzia do analizy sieci dostarczanego przez Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania. Celem przetwarzania danych jest analiza tej witryny i odwiedzających ją osób. W tym celu dane są gromadzone i przechowywane do celów marketingowych i optymalizacyjnych. Na podstawie tych danych mogą być tworzone profile użytkowników pod pseudonimem. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Za pomocą narzędzia do analizy sieci Mouseflow rejestrowane są losowo wybrane pojedyncze wizyty (tylko z anonimowym adresem IP). Tworzy to dziennik ruchów myszy i kliknięć z zamiarem losowego odtwarzania poszczególnych wizyt na stronie internetowej i wyprowadzania z tego potencjalnych ulepszeń strony internetowej. Dane zebrane za pomocą Mouseflow nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę witrynę bez osobno udzielonej zgody danej osoby i nie będą łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w oparciu o uzasadniony interes w bezpośredniej komunikacji z klientem oraz w projektowaniu strony internetowej zorientowanym na popyt.

Dezaktywacja Mouseflow

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych na podstawie art. 6 (1) f DSGVO z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W tym celu można dezaktywować nagrywanie na wszystkich stronach internetowych, które korzystają z Mouseflow globalnie dla aktualnie używanej przeglądarki pod następującym linkiem: https://mouseflow.com/opt-out/.

Obecność w mediach społecznościowych

Posiadamy wtyczki społecznościowe i/lub profile lub strony fanowskie w mediach społecznościowych w celu komunikowania się z połączonymi i zarejestrowanymi tam użytkownikami oraz dostarczania informacji o naszych ofertach i usługach. Dostawcy z USA są certyfikowani w ramach tzw. Tarczy Prywatności i w związku z tym są zobowiązani do przestrzegania europejskiej ochrony danych. Podczas korzystania i wywoływania naszego profilu w danej sieci obowiązują odpowiednie informacje o ochronie danych i warunki korzystania z danej sieci. Przetwarzamy dane przesyłane nam za pośrednictwem tych sieci w celu komunikowania się z użytkownikiem i odpowiadania na jego wiadomości.

Informacje o ochronie danych, opcjach informacyjnych i opcjach sprzeciwu (opt-out) odpowiednich sieci można znaleźć w każdym przypadku tutaj:

Plik dziennika serwera

Ta strona internetowa przetwarza następujące dane osobowe w pliku dziennika serwera w celu monitorowania funkcji technicznej i zwiększenia bezpieczeństwa operacyjnego serwera internetowego na podstawie nadrzędnego uzasadnionego interesu administratora (techniczne środki bezpieczeństwa):

 • Wywołana treść
 • Czas żądania serwera
 • Typ przeglądarki / wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Adres IP
 • Nazwa hosta

Adres IP jest anonimizowany.

Bezpieczeństwo

Nieustannie ulepszamy nasze administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa, aby pomóc chronić informacje użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, zniszczeniem lub zmianą. Stosowane środki bezpieczeństwa obejmują zapory sieciowe i szyfrowanie danych, a także kontrolę dostępu do udostępnianych informacji. Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, niniejsza witryna korzysta z systemu kodowania SSL (Secure Sockets Layer). Szyfrowanie to można rozpoznać po znaku "https://" i symbolu kłódki w wierszu adresu przeglądarki. W ten sposób dane nie mogą być odczytane przez osoby trzecie. Zwracamy jednak uwagę, że transmisja danych w Internecie może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Prawa użytkownika (osoby, której dane dotyczą)

Użytkownik ma prawo do informacji oraz, w pewnych okolicznościach, do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego zgoda lub zawarta z nim umowa, użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do momentu jej wycofania. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego lub w przypadku przeważającego uzasadnionego interesu. W przypadku wniesienia sprzeciwu dane osobowe użytkownika nie będą już przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego. Aby skorzystać ze swoich praw do ochrony danych, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w górnej części niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organów nadzorczych w

 • Niemcy: Niemiecki Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji, Husarenstr. 30, 53117 Bonn, redaktion@bfdi.bund.de
 • Austria: Austriacki Urząd Ochrony Danych, Wickenburggasse 8, 1080 Wiedeń, dsb@dsb.gv.at
 • Włochy: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, garante@gpdp.it
 • Szwajcaria: Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC), Feldeggenweg 1, 3003 Berno

Linki do innych stron internetowych

Zamieszczamy łącza do stron internetowych dostawców niepowiązanych z nami (stron trzecich). Po otwarciu tych linków nie mamy już żadnego wpływu na gromadzenie i wykorzystywanie danych użytkownika. Informacje na ten temat można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych odpowiednich dostawców połączonych stron internetowych. Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za gromadzenie i przetwarzanie danych. W związku z tym, gdy użytkownik opuści nasze usługi, klikając łącze, zostanie poinformowany w miarę możliwości, że uzyskuje dostęp do innego dostawcy. Jeśli nie wynika to jasno z tekstu, link zostanie oznaczony adnotacją "link zewnętrzny".

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania i zmiany naszego oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku wprowadzenia zmian zostanie to wskazane na naszej platformie, a data ostatniej modyfikacji niniejszego oświadczenia o ochronie danych zostanie publicznie zaktualizowana.

Status 23.01.2020

Usługa